با توجه به ماهیت محصولات نیوشا، نمایندگان فروش با دو سوال پرتکرار از طرف مشتریان خود مواجه می شوند

با توجه به ماهیت محصولات نیوشا، نمایندگان فروش با دو سوال پرتکرار از طرف مشتریان خود مواجه می شوند:

1. آیا محصولات نیوشا برای سلامتی مضر نیستند؟

2. تفاوت محصولات نیوشا با آنچه در عطاری ها در دسترس است، چیست؟

برای حصول اطمینان از سلامت محصولات، هیچ راهی مطمئن تر از رجوع به آزمایشگاه های میکروبی و انجام آزمایشات طبق استانداردهای ملی و بین المللی نیست. بر همین اساس، این امکان برای مشتری و نماینده فروش فراهم شده است تا از طریق سایت نیوشانیک و استعلام سری ساخت محصول، به نتیجه آزمایشات میکروبی، شیمیایی و فیزیکی آن محصول دسترسی داشته باشند.

بدین منظور، وارد سایت نیوشانیک شوید و از منوی «پیگیری سفارش» گزینه «مشاهده آزمایشات محصول» را انتخاب کنید.

در صفحه جدید، سری ساخت محصول مورد نظر خود را وارد کنید.

یک بسته «مخلوط چای سیاه و هل کیسه ای» با سری ساخت 6658/S2/M را به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم. فقط عدد سری ساخت (در این مثال 6658) را وارد کنید.

با انتخاب کلید «جستجو»، در سمت راست صفحه، سه منوی «نتایج آزمایشات فیزیکی مربوط به نمونه محصول»، «نتایج آزمایشات شیمیایی مربوط به نمونه محصول» و «نتایج آزمایشات میکروبی» را مشاهده می کنید:

نتایج آزمایشات فیزیکی مربوط به نمونه محصول: در این بخش، پاسخ آزمایشگاه به شاخص های فیزیکی مانند عطر، طعم و رنگ همان محصول را مشاهده می کنید؛ مثلاً:

آیا طعم محصول مورد قبول و فاقد طعم کپک زدگی، ماندگی و ... بوده است؟

آیا رنگ محصول پیش از دم، پس از دم و رنگ تفاله آن مورد قبول بوده است؟

و ...

نتایج آزمایشات شیمیایی مربوط به نمونه محصول: در این بخش، به آنالیز محصول دسترسی دارید؛ عواملی مانند کافئین، رطوبت، فیبر و ... مثلاً:

طبق استانداردهای تعیین شده، رطوبت چای کیسه ای باید بین 3 تا 7% باشد: در نمونه موردنظر ما، رطوبت 5.98% گزارش شده است، پس محصول مطابق با استانداردهای تعریف شده است.

* نشانگر موس خود را چند ثانبه روی هر عنوان نگه دارید تا بازه های استاندارد هر شاخص را ببینید. سپس، مقدار تعیین شده را با میزان استاندارد مقایسه کنید.

نتایج آزمایشات میکروبی: تشخیص انواع باکتری، ویروس، قارچ، مخمر و تعیین حد مجاز میکروارگانیسم ها در مواد اولیه و فرآورده های غذایی از مهمترین فعالیت های بخش میکروبیولوژی است.

در این بخش، به پنج شاخص کلی یعنی «شمارش کلی میکرو ارگانیسم (MO)، اشرشیا کلی، کپک و مخمر، کلی فرم و انترکوک» اشاره شده است؛ مثلاً:

طبق استانداردهای تعیین شده، کلی فرم چای نباید بیشتر از 10 باشد که در نمونه موردنظر ما، 3 بوده است.