تیم سلامت هربال ورژن از مجموعه مشاوران شرکت پارس نیوشانیک هستند و سایت هربال ورژن فقط محصولات و دمنوش های شرکت پارس نیوشانیک را عرضه میکند و برای تائید این موضوع کارت شناسایی تیم هربال ورژن در قسمت آشنایی با تیم هربال ورژن بارگزاری شده و همه محصولات هم از انبار مرکزی شرکت پارس نیوشانیک همراه با فاکتور و بسته بندی ویژه ارسال میگردد.